Otvírání první

24/10/20, 10:30

moderators Kristýna Drášilová and Josef Škarka

directed by Rudolf Chudoba

Brno Philharmonic

conductor Chuhei Iwasaki