Labské horrorroperry

07/06/19, 19:00

Renewed premiere of mini opera cycle LABSKÉ HORRORROPERRY
Smějící se hlava (cantata) - Labe (hydrologic aria) - Mluvící dobytek (opera)


music: Ondřej Kyas
libreto: Pavel Drábek
director: Kateřina Reichová
Actors: Hana Kuželová, Veronika Chlebková, Jakub Tuček, Vladimír Jindra, Zdeněk Nečas, Jiří Žouželka, Pavel Slivka
and quartet EOD