Gratuation concert / Tomáš Kraus – clarinet

01/02/19, 19:30

Piano cooperation: doc. Dana Drápelová

In collaboration with: Alžběta Krausová – piano, Eva Bergerová j. h. – flute, Barbora Šteflová j. h. – oboe, Pavel Horák j. h., Martin Strakoš – bassoon

Programme: François Devienne: První sonáta pro klarinet a klavír; Elliott Carter: Gra; Alexandre Tansman: Koncert pro klarinet a orchestr; Robert Schumann: Tři romance, op. 94; Eugène Bozza: Italská fantazie; Bohuslav Martinů: Sextet pro klavír a dechové nástroje