Viola recital / Hana Kostrunková

10/06/19, 19:30

Piano colalboration: doc. Marcela Jelínková
Programme: Karel Stamic: Sonáta B dur pro violu a klavír; Darius Milhaud: Čtyři portrétypro violu a klavír; Henri Vieuxtemps: Capriccio, op. 55; Bohuslav Martinů: Sonáta č. 1pro violu a klavír, H. 355