Glagolská mše / Věčné evangelium / Janáček Brno

11/10/20, 19:00

Note: The audience sits with their backs to the orchestra, choir and soloists.

Leoš Janáček (1854–1924): Věčné evangelium, JW III/ 8, legenda pro sóla, smíšený sbor a orchestr na báseň Jaroslava Vrchlického

Mša glagolskaja, JW III/9, pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr